Bayer Contour Plus Kan Şekeri Ölçüm Çubuğu 50 Strip

Bayer Contour Plus Kan Şekeri Ölçüm Çubuğu 50 Strip

CONTOUR®PLUS kan şekeri ölçüm cihazı geliştirilmiş doğruluk için CONTOUR®PLUS test striplerini kullanır:

Kullanımı Kolay, Hızlı Bir Şekilde En Doğru Test Sonucu Verebilen Modern Kan Şekeri Ölçüm Stripleri

Tek strip-İki şans teknolojisi ilk aldığınız kan örneğinin yeterli olmaması durumunda aynı test stribine daha fazla kan uygulayabilmenize imkan verir.