Buhar ve Etilen Oksit Rapid Biyolojik İndikatörler

Buhar ve Etilen Oksit Rapid Biyolojik İndikatörler

kodlar

 

BT 110

  • Bacillus atrophaeus ATCC 9372 10^6 bakteri sporu içerir.
  • Etilen oksin sterilizasyon işlemlerini kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir.
  • 37°C de floresan okuma ile 4 saatte sonuç verir.
  • Görsel renk değişimiyle sonucu 48 saate kadar verir.

Başarısız sterilizasyonda sporlar çoğalır ve mor besi yerini sarıya dönüştürür

BT 110

 

BT 220

 

 

  • Geobacillus stearotermophilus ATCC 7953, 10^6 bakteri sporu içerir.
  • Buhar sterilizasyon işlemlerini kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir.
  • 60°C de floresan okuma ile 3 saatte sonuç verir.
  • Propilen bir tüp içerisine yerleştirilmiş olan kağıt bir filtreye emdirilmiş bakteri sporları içerir.
  • BT220

 

 

 

Terragene Logo

 

 

  • Açıklama

Açıklama

BUHAR_VE_ETILEN_OKSIT_RAPID_BIYOLOJIK_INDIKATORLER

 

Bionova® Hızlı Okumalı bağımsız çalışan biyolojik indikatörler

buhar ve etilen oksit sterilizasyonu proseslerini kontrol etmek için

geliştirilmişlerdir. Biyolojik indikatörler bir plastik tüp içine

yerleştirilmiş filtre kağıdına emdirilmiş bakteri sporları içerir.

Tüp içinde, bakteriyel büyüme için özel olarak geliştirilmiş bir

renk indikatörü içeren kültür ortamı bulunduran bir cam ampul

vardır.

Bu sistemin yenilikçi karakteristiği flüoresan olmayan bir

substratın değişimini katalize eden glukosidaz enzimi aktivitesi

yoluyla ortaya çıkan flüoresan bir ürünün hızlı tespitine izin veren

kültür ortamı aracılığıyla elde edilebilen hızlı okuma alınmasıdır.

Bu enzim Bacillus atrophaeus ve Geobacillus stearothermophilus

spor çimlenmesi sırasında sentezlenir. Bu enzim tarafından ortaya

çıkarılan flüoresan ürün yüksek duyarlıklı Bionova® IC1020F

okuyucu/inkübatör veya her ürün için tanımlı spesifikasyonlara

uygun herhangi bir flüoresan okuyucu ile tespit edilebilir.

Flüoresan okuma BT220 indikatörü için 60 °C’ta inkübasyondan

sonraki 3 saat içinde ve BT110 etilen oksit sterilizasyon kontrol

prosesleri için inkübasyondan sonraki 4 saat içinde yapılmak

zorundadır.

 

 

 

Kültür ortamının renklenmesi okuyucuda 3 ve 4’üncü saatlerde elde edilen sonuçların yeniden teyit

edilmesine izin verir. İnkübasyondan sonra, indicator ortamının sarı renge değişmesi sterilizasyon

prosesinin başarısız olduğunu gösterir ve bundan dolayı sterilizasyon makinası veya sterilizasyon

koşulları gözden geçirilmek zorundadır. Bir pozitif kontrol inkübasyon koşullarının sağlandığını

emniyet altına alır. Biyolojik indikatörler, normal sterilizasyon uygulamalarına göre, ayrı ambalajları

içinde sterilize edilecek malzemelerle birlikte sterilizasyon odacığına yerleştirilebilir.

Bionova® biyolojik indikatörler tür, popülasyon ve direnç (D değeri, Z değeri ve yaşam/ölüm)

yönünden onaylanmıştır.

Bionova® biyolojik indikatörler ISO 9001:2000 ve ISO

13.485:2003 onaylı sistemler altında geliştirilmiş ve imal

edilmişlerdir.

Bionova® biyolojik indikatörler uluslararası standartlar ISO

11138 (1, 2, 3, 4, ve 5) ile uygunluk içinde BIER’s “Biyolojik

İndikatör Değerlendirici Dirençölçer“ olarak isimlendirilen özel

cihazlarla ölçülür.

bionova