Perkütan Nefrostomi Seti

Perkütan Nefrostomi Seti

Pigtail Nefrostomi kateter ve:
• Girişim iğnesi
• Dilatörler
• Kılavuz tel
• Bistüri
• Drenaj torba bağlantı adaptörü

Adsız

Geotek logo