Ürün Etiketi - PRO1

 • PRO1

  Chemdye® Hijyen Izleme sisteminin avantajları

   

  • Renk değişimindeki hassasiyetten ötürü kullanımı ve yorumlanması kolay, boyar

  madde baglayıcı solüsyon esaslı kolorimetrik reaksiyon temellidir. Ne kadar çok atık

  tespit edilirse renk degisimi de o kadar çabuk ve hızlı olmaktadır.

  • ISO 15883 standartları altında üretilmiş olup HTM 2030 ve HTM 01-05 klavuzlarında

  belirtilen tavsiyeleri izler.

  • Çabuk sonuçlar sayesinde hemen önlem alınarak üretim kayıpları veya sağlık

  sorunları engellenir.

  • En az yatırım. Herhangi bir alet veya aksesuar gerektirmez.
  • Kullanımı kolaydır. Personel eğitimi minumumdur.
  • Özel laboratuvarlarda tehlikeli kimyasal madde pipetlenmesi gerektirmez.
  • Yüksek hassasiyet. Düşük miktarda protein tespiti yapar.
  • Cihazla birlikte gelen renk skalası ile temizlik tahmini karşılaştırma yolu ile yapılabilir.
  • Sonuçlar izlenebilirdir.

  Uygulanabilir düzenlemeler: HTM 01-01:2016HTM 01-05:2013ISO 15883-1:2006